Volvo XC60 neuf Surrey BC V3R 0H9


Volvo XC60 T6 AWD Inscription

Montez  bord et laissez-vous blouir par le Volvo XC60 2019. Soulevez le capot et vous pourrez admirer son moteur 4 cylindres  turbocompresseur dveloppant plus de 300 hp, ce qui vous offre une exprience de conduite confortable et fiable. Volvo a port une attention particulire  l'assemblage et  la finition, par exemple: le sige conducteur  commande lectrique, un ordinateur de bord, siges chauffants et ventils, climatiseur avec commande automatique de temprature, porte de chargement  commande lectrique, systme de localisation GPS, et des siges en cuir. Ses roues en alliage sont bien proportionnes et ajoutent  son look. Le toit ouvrant  commande lectrique permet de se rapprocher de la nature et d'humer l'air frais en un tour de main. Volvo accorde la priorit  la scurit et la protection en incluant: coussins gonflables  l'avant avec dtecteur de poids du passager, coussins gonflables latraux  l'avant, systme antipatinage, systme d'assistance au freinage, appuis-tte avant anti-coup de fouet, un systme antivol, systme de communication d'urgence, et freins antiblocage. Le sophistiqu systme de traction intgrale procure une tenue de route rassurante par toutes conditions routires. Nos conseillers aux ventes sont trs comptents et ont une approche professionnelle. Nous vous aiderons  trouver le bon vhicule au prix qui respecte votre budget. Prenez quelques instants pour effectuer un essai routier!

Tags: neuf, Volvo, SUV, XC60